S2101 - AB
برونکوسکوپ

STANDARDS

IEC 60601-1-2:2014
IEC 60601-2-18:2009
IEC 60601-1:2005+A1:2012
ISO 13485:2016


مشخصات فنی برونکوسکوپ مدل S2101-AB

دوربین و روشنایی

اینزرشن تیوب

حداقل فاصله قابل مشاهده

میدان دید
جهت دید
کیفیت تصویر
شدت نور LED

قطر بیرونی کولونوسکوپ بزرگسالان

قطر بیرونی کولونوسکوپ کودکان

طول
اجزای دیستال

4 میلی‌متر

120°
مستقیم
HD 720p
2 × 800mcd

از 4/4 تا 6/4 میلی‌متر

از 2/8 تا 4/1 میلی‌متر

600 میلی‌متر

قطر داخلی کانال ابزار

از 1/2 تا 3/2 میلی‌متر


بندینگ سکشن

محدوده چرخش

پردازشگر تصویر

Ordybehesht S2101 - BC

210° بالا و 130° پایین

کانال ابزار با قطر داخلی 1/2mm - 3/3mm امکان استفاده از تمام ابزارهای برونکوسکوپی استاندارد را فراهم می‌کند.

برونکوسکوپ S2101-AB با استفاده از دوربین مینیاتوری HD و ایجاد نور سفید خنثی توسط دو LED، تصویری با وضوح و کیفیت بالا ارائه می دهد.


اهرم کنترل زاویه امکان چرخش نرم و پیوسته انتهای دیستال در دو جهت را فراهم می کند که منجر به افزایش زاویه دید و موقعیت مکانی مناسب برای استفاده از ابزار می شود.